Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
Acronym / code: 173046
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja ovog projekta čine dve odvojene celine od značaja za radiosenzitivnost: međusobna
povezanost popravke dvolančanih prekida DNK i funkcije telomera i relativna biološka efikasnot (RBE)
čestičnog zračenja. Ubrazano skraćivanje i gubitak funkcionalnosti telomera je povezano sa fenomenom
ćelijskog zamiranja, koji neminovno aktivira enzime reparacije DNK. Nefunkcionalne telomere dovode i do
nastajanja genomskih aberacija i kancerogeneze. Obzirom da dinamika telomera nije mnogo ispitivana u
primarnim somatskim ćelijama pacijenata obolelih od Fankonijeve anemije (FA), jedan od osnovnih ciljeva
projekta je proceniti da li funkcionalnost telomera predstavlja potencijalni biomarker ćelijske
radiosenzitivnosti. Isptivaće se primarni fibroblasti (FANCA i FANCD2) pacijenata i odgovarajuće kontrole.
Predložena istraživanja pojasniće ulogu telomera u radiosenzitivnosti i molekularnih mehanizama koji do
senzitivnosti dovode. Na modelu radiorezistentnih ćelija ispitivaće se efekat zračenja visokog LET-a ,
protona i karbonskih jona u tri regiona Bragovog maksimuma. Numeričke simulacije prolaska čestica kroz
ćelije vršiće se korišćenjem računarskog programa GEANT4, što će pomoći boljem razumevanju bioloških
procesa koji su posledica ozračivanja, naročito u silaznom distalnom delu Bragovog maksimuma, koji se u
radioterapiji najčešće nalazi na granici malignog i susednog zdravog tkiva. Ispitivaće se kinetika oporavka
dvolančanih prekida DNK, apoptoza i ekspresija relevantnih gena.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more