• Description Poboljšajte i optimizujte proces skladištenja predviđanjem verovatnoće da se otpremljena roba vrati u skladište. Analiza i identifikacija glavnih faktora koji doprinose vraćanju robe, poboljšanje kvaliteta izlaznog procesa identifikacijom potencijalnih povrata direktno tokom pakovanja i isporuke, optimizacija i planiranje zaposlenih za prijem vraćene robe.
  • Project HIGGS BOSON: A PORTAL TO NEW PHYSICS
  • Manager Ivanka Božović-Jelisavčić, Naučni savetnik
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.