Acronym / code: 333221
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Preuzimanje evropske pravne tekovine, odnosno transponovanje u zakonodavno-pravni sistem Republike Srbije obuhvata 35 pregovaračkih poglavlja, a najobomnije je i ključno, prvo pregovaračko poglavlje – slobodno kretanje roba. U okviru prvog poglavlja je najkompleksnija oblast tehničko zakonodavstvo zasnovano na direktivama Novog i Globalnog pristupa, tj. proizvodima kod kojih je značajna tehnička bezbednost. Osnovni cilj projekta je izgradnja i unapređenje infrastrukture u oblasti ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji, koja obuhvata razvoj i primenu metoda, tehnologija i laboratorijske opreme za ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvoda i opreme visokog nivoa rizika i bezbednosti. Razvojem metoda i tehnologija, odnosno unapređenjem kompetentne, neutralne i nezavisne institucije za ispitivanje, kontrolisanje i sertifikaciju tehničkih proizvoda omogućiće regionalno liderstvo Telima za ocenjivanje usaglašenosti i obezbediće da tehnički proizvodi budu u skladu sa zahtevima odgovarajućih Direktiva/Pravilnika i tako se nesmetano plasiraju na jedinstveno tržište EU. Postojeće stanje na našem tržištu u prometu, a posebno u uvozu, je prisutnost tehničkih proizvoda različitog nivoa kvaliteta i opšte bezbednosti. Stoga je u cilju zaštite domaće privrede i potrošača, odnosno tržišta neophodna adekvatna provera – ocenjivanje usaglašenosti kvaliteta i bezbednosti proizvoda od strane kompetentnih institucija. U prethodna tri istraživačka ciklusa od 2005. do 2020. godine u Institutu Vinča i četiri instituta i tri fakulteta, realizovana su istraživanja u oblasti razvoja i unapređenja metoda i tehnika ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda i razvoj i primena metoda za ocenu rizika prema obaveznim evropskim direktivama i to u prioritetnim oblastima, gde je relevantna tehnička bezbednost, čime je unapređena i ojačana nacionalna infrastruktura kvaliteta u skladu sa zahtevima EU. To je bio dokaz ekspertima iz EU o našem visokom nivou znanja i permanentnog rada u predmetnim oblastima i tako su nas prepoznali kao instituciju kojoj je potrebna dodatna oprema u cilju ojačavanja postojeće infrastrukture za ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvoda. Institut Vinča je u toku 2017. godine dobilo je devet zasebnih jedinica laboratorijske opreme od Evropske komisije, preko projekta IPA2013, uz pomoć Ministarstva privrede, za tehničke proizvode nivoa opasnosti obuhvaćeni evropskim direktivama ATEX, LVD i MD. U narednom periodu realizovaće se istraživanja u oblasti razvoja i unapređenja metoda i tehnika ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda i razvoj i primena metoda za ocenu rizika prema obaveznim evropskim direktivama i to u prioritetnim oblastima, gde je relevantna tehnička bezbednost: Oprema i zaštitni sistemi koji se koriste u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX), Mašine (MD), Oprema sa niskim naponom (LVD), Oprema pod pritiskom (PED), Energetsko označavanje proizvoda, Eko-dizajn, Medicinska uređaji (MDD) i Ambalaža i ambalažni otpad, zasnovanim na Novom i Globalnom pristupu EU i harmonizovanim standardima.