• Magdalena Radović, Viši naučni saradnik, dr fizičkohemijskih nauka

    Lice odgovorno za zaštitu od jonizujućih zračenja


    magdalena.lazarevic@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-625, 011/3408-368, 011/3408-720, 011/3408-617

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radioizotope