• Petar Laušević, Naučni saradnik

    petarl@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-534

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju