Akronim / šifra: 33036
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Predloženi projekat je prilagođen Evropskoj platformi za vetar za period 2008-2030 god. Ovom platformom, predviđen je ambiciozna dugoročna vizija od 3% nepouzdanosti. Današnje tehnike se moraju unaprediti, tako da se za koordinate bilo koje vetroelektrane ( ravan teren, kompleksan planinski teren, more, ili regioni koji su pokriveni velikim brojem merenja ili pak gde merenja uopšte ne postoje) predikcije svedu na neizvesnost manju od 3%. U prioritetu „uslovi projektovanja”, istaknute su karakteristike vetra koje dominantno utiču na konstrukciju turbina. Zato su predmeti istraživanja definisani kako bi se mogućilo precizno određivanje aerodinamičkog opterećenja turbina i dugoročna predikcija proizvodnje električne energije. Današnje tehnike su neadekvatne, pogotovo ako je u pitanju kompleksan teren koji uključuje složenu orografiju, šume i kombinaciju i jednog i drugog. Identifikovani su sledeći istraživački prioriteti: (1) Potrebna su mnogo kompletnija merenja kako bi se unapredio kvalitet podataka, pogotovo na kompleksnim terenima, (2) Napredniji modeli turbulencije za određivanje potencijala vetra, (3) Nove merne tehnike bazirane na prostorno i vremenski višestrukim merenjima na jednoj lokaciji na visinama preko 100m. Glavni rezultat projekta biće projektovan, proizveden i testiran meteo stub visine 100m sa setom senzora koji će omogućiti merenje sve tri komponente brzine vetra i temperatursku razliku na vrhu i u podnožju stuba radi karakterizacije uslova turbulentne stabilnosti atmosfere.