Akronim / šifra: VIRUS / 7551587
Vrsta projekta: Specijalni program istraživanja COVID-19
Period realizacije: 2021 - 2022.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Specijalni program istraživanja COVID-19
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • - - -
Rukovodilac projekta: Snežana Pejić