Akronim / šifra: LEDtech-GROW
Vrsta projekta: PROMIS2023
Period realizacije: 3. 1. 2024 - 2. 1. 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke ”Vinča”, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu - VINS
  • - - -
Rukovodilac projekta: Bojana Milićević
Website projekta: https://ledtechgrow-promis.org/

U toku globalne urbanizacije, ključ za dugoročni razvoj poljoprivrede je efikasnije korišćenje obradivog zemljišta, radne snage i moderne tehnologije. Fabrike za uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru predstavljaju rešenje za buduću hortikulturu. Svetleće diode (LED) su opšte osvetljenje koje ima ogromnu uštedu električne energije u slučaju globalne upotrebe. Trenutne LED tehnologije za uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru su manje razvijene u poređenju sa LED tehnologijom za opšte osvetljenje. LEDtech-GROW nudi inovacije u oblasti LED-a koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe biljaka i koje se ne mogu postići ni jednom LED tehnologijom koja je trenutno dostupna. Da bismo dalje poboljšali svojstva, fokusiraćemo se na nekoliko pitanja: kvalitet svetla, dugoročna stabilnost i uticaj na životnu sredinu. Stoga ćemo razviti neorganske fosfore koji pretvaraju što je moguće više električne energije u fotosintetički aktivni spektar fotoreceptora biljaka (PAR), koji se razlikuje od spektra neophodnog za opšte osvetljenje. Ova tehnologija će omogućiti dobijanje fosfora sa dvostrukom i trostrukom emisijom koja značajno povećava količinu svetlosti neophodnu za fotoreceptore biljaka i istovremeno obezbeđuje visok kvalitet emitovane boje. Dizajniraćemo i proizvesti visoko efikasne, ekološki prihvatljive LED diode otporne na vlagu bazirane na emisiji europijuma u jednokomponentnim fosforima koja je senzitovana bizmutom, a koja se podudara sa PAR spektarom biljnih fotoreceptora.