Akronim / šifra: MitiMetCattle / 7750295
Vrsta projekta: IDEJE
Period realizacije: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program IDEJE
NIO nosilac projekta: Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
  • Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Rukovodilac projekta: dr Danijela Kirovski, redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
Website projekta: https://mitimetcattle.vet.bg.ac.rs

MitiMetCattle je naučnoistraživački projekat i pripada programu „IDEJE“ koji je osnovao Fond za nauku Republike Srbije u grupi Biomedicinskih nauka. Glavni problem koji projekat pokušava da reši je zagađenje metanom od enteričke fermentacije visokomlečnih krava kroz nutritivnu modulaciju metabolizma. Naime, metan kao gas staklene bašte (GHG) značajno doprinosi globalnom zagrevanju koje može izazvati nepovratne promene životne sredine. U poređenju sa drugim podsektorima stočarstva, stočarska industrija ima veliki doprinos proizvodnji metana koji ima efekat staklene bašte. Uprkos značajnom uticaju stočarske industrije na proizvodnju CH4, još uvek ne postoji široko prihvaćena strategija za smanjenje emisija CH4 sa farmi goveda koja bi ispunila sve zahteve (značajno smanjenje efekta staklene bašte, ekonomska opravdanost i povoljan uticaj na produktivnost). Takođe, svest farmera o ovom problemu je još uvek niska. Osnovni cilj projekta je razvoj metodologije za integrativni pristup analizi buraga i ukupnog metabolizma, emisije metana i prinosa mleka, uključujući molekularne mehanizme koji su ključni za metabolički promet do veće proizvodnje mleka uz smanjenu emisiju metana. U okviru projekta biće procenjene četiri inovativne strategije ishrane za ublažavanje uticaja na CH4 korišćenjem razvijene metodologije i biće razvijen statistički alat za predviđanje emisije metana po jedinici mleka korišćenjem lako uočljivih varijabli iz krvi.