Akronim / šifra: TT 1146
Vrsta projekta: Transfer tehnologije
Period realizacije: 2023 - 2024.
Projekat finansira: Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije - Program transfera tehnologije
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • - - -
Rukovodilac projekta: Nikola Novaković, Naučni savetnik

Laboratorije uključene u projekat