• Nikola Zdolšek, Naučni saradnik

    zdolsek@vinca.rs
    telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-444

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Projekti na kojima je istraživač angažovan