• Tamara Lazarević-Pašti, Naučni savetnik

    lazarevictlj@yahoo.com
    telefon 011/3408-692

    Soba: Lab , zgrada br. 31, kancelarija br. 11

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: organofosfati, pesticidi, acetilholinesteraza, detekcija, adsorpija, uklanjanje, ugljenični materijali, grafen.

Keywords: organophosphate, pesticide, acetylcholinesterase, detection, adsorption, removal, carbon materials, graphene.