Akronim / šifra: 172023
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Cilj projekta je rasvetljavanje mehanizama interakcija fiziološki važnih enzima sa toksikološki i
farmakološki aktivnim jedinjenjima. Enzimi u fokusu predloženog istraživanja su iz grupa ATRaza,
peroksidaza i holinesteraza. Ispitivaće se modulacija njihove aktivnosti različitim jedinjenjima, u koje se
ubrajaju antitumorozni kompleksi platine, rutenijuma i zlata, jedinjenja koja pokazuju normoglikemijske
osobine (polioksometalati), pesticidi (organofosfati i karbamati), ekstrakti iz lekovitog bilja koji imaju
antiviralne, antimikrobne i antioksidativne osobine, kao i grupa polifenola, sintetički lekovi (kardijačni
glikozidi iz grupe kardenolida) i proizvodi njihove fotohemijski indukovane degradacije. Mehanizam
modulacije enzimske aktivnosti biće ispitivan in vitro, na različitim model sistemima, kao i in vivo,
izlaganjem eksperimentalnih životinja odabranim biomodulatorima. Neka od odabranih jedinjenja biće
upotrebljena za razvijanje sistema za transport lekova funkcionalizacijom nanočestica srebra i zlata.
Ispitivaće se imobilizacija enzima na čvrstim nosačima. Imobilizacija enzima ima značaj u razvoju
biosenzora koji se mogu upotrebiti u kontroli kvaliteta hrane. Poznavanje mehanizma interakcije različitih
jedinjenja sa enzimima pruža veće mogućnosti za razumevanje funkcije enzima u fiziološkim i patološkim
procesima u organizmu i pomaže u preporuci za njihovu potencijalnu primenu u prevenciji i kliničkoj praksi.