Akronim / šifra: LATTE / 6408377
Vrsta projekta: Program saradnje srpske nauke sa dijasporom
Period realizacije: 2021 - 2023.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program saradnje srpske nauke sa dijasporom
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • - - -
Rukovodilac projekta: Zoran Ristić