Akronim / šifra: Predict-Er / 7047
Vrsta projekta: PRIZMA
Period realizacije: 2023 - 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program PRIZMA
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • Univerzitet u Nišu - Prirodno-matematički fakultet;
  • Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac projekta: Snežana Dragović, Naučni savetnik

Predict-Er, kroz multidisciplinarni pristup, po prvi put kombinuje nuklearne, analitičke i statističke tehnike i tehnike daljinske detekcije za razvoj novog alata za predviđanje intenziteta erozije i dinamike sedimenata pri različitim scenarijima upravljanja zemljištem. Reprezentacioni i procesni modeli integrisani u Web-GIS alat, prilagođen korisniku, imaju za cilj da podrže donosioce odluka u izboru odgovarajućih mera konzervacije za minimiziranje efekata erozije. Povratne informacije relevantnih zainteresovanih strana koristiće se za poboljšanje dizajna i performansi alata. Biće predloženi modeli najboljih predikcionih performansi u cilju optimizacije količine ulaznih podataka za parametrizaciju modela pri budućim aplikacijama u različitim regionima. Korišćenje Predict-Er pristupa značajno će uticati na kvalitet zemljišta i površinskih voda sa posledičnim socio-ekonomskim koristima i uticajem na strategije održivog upravljanja zemljištem.