Akronim / šifra: ASPIRE / 6706
Vrsta projekta: PRIZMA
Period realizacije: 2023 - 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program PRIZMA
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • Tehnicki fakultet u Boru
Rukovodilac projekta: Zoran Jovanović, Naučni savetnik

ASPIRE će koristiti različite hemijske i fizičke metode za sintezu, modifikaciju i karakterizaciju nisko-dimenzionih nanomaterijala i njihovih kompozita radi prilagođavanja interakcije između komponenata na atomskom nivou kroz pažljivu kontrolu sastava, strukture, veličine, površinske hemije, morfologije, itd. Kao rezultat toga, razvijaćemo samoodržive uređaje zasnovane na nisko-dimenzionim nanomaterijalima i njihovim kompozitima koji će se koristiti za 24-oro časovno praćenje temperature, vlažnosti i koncentracije gasova u Beogradu.

 

Laboratorije uključene u projekat