Akronim / šifra: WaPoDe / 7377
Vrsta projekta: PRIZMA
Period realizacije: 2023 - 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program PRIZMA
NIO nosilac projekta: Institut tehničkih nauka SANU
  • Institut za nuklearne nauke „Vinča“