Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
Acronym / code: 175085
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Hronična inflamacija je proces prisutan u većini humanih bolesti koje su najveći uzročnici morbiditeta i
mortaliteta u svetu. Predloženi projekat ima za cilj da ispita genetske činioce humanih inflamatornih bolesti.
Odabrane su hronične inflamatorne bolesti: karotidna ateroskleroza, multipla skleroza, fibroza bubrega i
hronična upala srednjeg uva. Planirani dizajn na nivou genetske epidemiologije: asocijacione studije, dizajn
bolesni-zdravi, haplotipska analiza. Planirani dizajn ispitivanja genske ekspresije: kvantifikacija ekspresije
gena kandidata i detekcija ekspresije mikroRNK, kao nove klase regulatora ekspresije gena. Ispitivanjem
uticaja funkcionalnih polimorfizama na nivo genske ekspresije povezaće se genomika i transkriptomika.
Hipoteza je da će ispitani set gena, polimorfizmi (SNP) u genu i ekspresija gena, biti asocirani sa nastankom
i progresijom bolesti. Ispitivaćemo gene za molekule uključene u imuni odgovor, hemokine i njihove
recepetore, gene renin angiotenzin sistema i enzima uključenih u remodelovanje tkiva. Kao ciljno tkivo biće
ispitan: u karotidnoj aterosklerozi aterosklerotski plak, u multiploj sklerozi krv i cerebrospinalna tečnost, u fibrozi bubrega tkivo bubrega i urinarnog trakta. Ekspresija navedenih gena biće upoređena u cirkulaciji i pogođenim tkivima. Rezultati projekta će ukazati na potencijalno korisne genetske biomarkere predispozicije za bolest, fenotipa bolesti i njene progresije i biće publikovani u međunarodnim časopisima.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more