Acronym / code: 41028
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Smanjenje udela vaskularnih bolesti i dijabetesa, kao masovnih nezaraznih bolesti, istovremeno multigenskih i multifatorijalnih, predstavlja danas realni izazov u zdravstvenoj politici Srbije. Koncipiran u tom smislu, projekat je organizovan kroz podprojekte u odnosu na vrste bolesti, uticaje faktora iz ž. sredine, ž. navike, razvoj anal. sredstava i etičke principe i edukaciju. Pitanja na koja projekat treba da odgovori su: (1) zašto osobe podjednako izložene istim faktorima iz životne sredine oboljevaju od različitih bolesti, ako su iz iste populacione grupe, odnosno od iste bolesti različite učestalosti, ako su iz različitih populacionih grupa? i (2) ukoliko je struktura genoma populacionih grupa slična, zašto osobe oboljevaju od razlicitih bolesti? Da bi se dobio pravi odgovor na oba pitanja, potrebno je iznaći podatke i o genomskoj strukturi i o izlaganjima u ž.sredini izbranih entiteta. Uz dobro organizovano sistematsko istrazivanje, stručnjaci iz različitih oblasti, genetičari, kliničari, bioinformatičari, fizičari, hemičari, će uz pomoc bio-, nano- i informacionih tehnologija, primeniti svoja iskustva i svetska znanja, kombinujući osnovna i primenjana istraživanja. Krajnji rezultat su baze podataka, procene rizika, unapređenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka i nova znanja o interakciji gen-zivotna sredina. Glavni korisnici usluga će biti ministarstva zdravlja i zaštite ž. sredine, i kompanije koje pripadaju naftnoj, rudarskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.