• Valentin Ivanovski, Viši naučni saradnik

    valiva@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-138, 011/3408-397

    Soba: Lab 011, zgrada br. 37, soba br. 16A

     

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: hiperfine interakcije, lokalna struktura, elektronska struktura, teorija gustine funkcionala.

Keywords: hyperfine interactions, local structure, electronic structure, density functional theory.